Početna Zaštita riba
Zakon o zaštiti riba Ispis E-mail

 


 

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA


Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. te članka 63. stavka 2. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi NAREDBU O ZAŠTITI RIBA U SLATKOVODNOM RIBARSTVU


Članak 1.

  Ovom Naredbom određuje se:
  1. lovostaj za pojedine vrste riba za vrijeme kojeg se ribe ne smiju loviti, zadržavati, prekrcavati, iskrcavati, prevoziti,
      skladištiti, prodavati, prerađivati, izlagati ili stavljati u promet;
  2. najmanja veličina pojedinih vrsta riba ispod koje se ribe ne smiju smiju loviti, zadržavati, prekrcavati, iskrcavati,
      prevoziti, skladištiti, prodavati, prerađivati, izlagati ili stavljati u promet;
  3. visina naknade štete koju fizička ili pravna osoba nanese ovlašteniku ribolovnog prava na ribolovnom području ili
      ribolovnoj  zoni za koju je dobio ribolovno pravo povredom odredbi Zakona o slatkovodnom ribarstvu i podzakonskih
      propisa donesenih  na temelju njega.

   I. LOVOSTAJ

   Članak 2.

   (1) Određuje se lovostaj za:

  1. potočnu pastrvu (Salmotrutta m. fario L.):
      – u Kupi, Kupici, Čabranki, u vodama Žumberka i sjeverno od Save od 1. listopada do 31. ožujka;
      – u ostalim ribolovnim vodama od 1. listopada do 28/29. veljače;
  2. jezersku pastrvu (Salmotrutta m. lacustris L.) od 1. listopada do 28/29. veljače;
  3. mekousnu pastrvu solinku (SalmothymusobtusirostrissalonitanaHeck.)
      – u Jadru i Vrlici od 1. listopada do 31. svibnja;
 4. mekousnu pastrvu zloustu (SalmothymusobtusirostriskrkensisKaraman)
      – u Krki od 1. listopada do 31. svibnja;
  5. mladicu (Huchohucho L.) od 16. veljače do 30. rujna;
  6. glavaticu (Salmomarmoratus L.) od 16. veljače do 30. rujna;
  7. lipljana (Thymallusthymallus L.):
      – u Kupi i Kupici od 16. listopada do 15. svibnja;
      – u ostalim ribolovnim vodama od 1. siječnja do 15. svibnja;
  8. štuku (Esoxlucius L.):
      – u svim ribolovnim vodama osim u stalnim staništima u kojima obitavaju sve vrste pastrva, te mladica, glavatica
         i lipljan od 1.veljače do 31. ožujka;
  9. smuđa (Stizostedionlucioperca L.) od 1. ožujka do 31. svib­nja;
10. šarana (Cyprinuscarpio L.) od 1. travnja do 31. svibnja;
11. soma (Silurusglanis L.) od 16. travnja do 15. lipnja;
12. kečigu (Acipenserruthenus L.) od 1. ožujka do 31. svibnja;
13. bolena (Aspiusaspius L.) od 1. travnja do 31. svibnja u Dunavcima: Poretak, Ostrovski, Vučedolski, Opatovački
      i Renovski;
14. jeza (Leuciscusidus L.) od 1. svibnja do 31. svibnja u Dunavcima: Poretak, Ostrovski, Vučedolski, Opatovački i
      Renovski.

 Ažurirano Nedjelja, 07 Ožujak 2010 12:08