Početna Ribolovno područje
Ribolovno područje Ispis E-mail

 

 


 

 

 

RIJEKA LIKA

Rijeka Lika sa približnom površinom od 1570 km/2 izvire u podnožju Velebita u južnom dijelu Ličkog polja na nadmorskoj visini od oko 600 m/2. Lika je najveća lička ponornica s dužinom od 78 km. što je svrstava po duljini tok a u drugu po veličini ponornicu Europe. Glavni pritoci Like su Novčica i Otešica sa lijeve strane i s desne strane Glamočnica i Jadova.Osim ovih pritoka Lika prima drugi niz manjih pritoka kao što su Bogdanica, Brušanica, Lopuža, Rizvanuša, Rakovac, Bužimica, Otešica, Počiteljica, Crno vrelo, Glamočnica i Balatin. U kanjonu Like izgrađena je brana akumulacijskog jezera Kruščica kroz koju se tok nastavlja do Donjeg Kosinja i do ulaza u tunel Lika - Gacka. Rijeka je odsječena od ponora u  u kojima je prirodno ponirala i spojena s rijekom Gackom te se snaga vode koristi za proizvodnju el.energije u hidroelektrani Sklope Senj.Od izvora do Gospića Lika je svrstana u prvu kategoriju po kakvoći vode te se koristi za napajanje vodovoda za primorje i otoke.

 

 

 

 


 

 

 


RIJEKA NOVČICA

Novčica je lijevi pritok rijeke Like, a duga je 29 km. Izvire na istočnom dijelu Velebita u podnožju Sadikovca i Oštarskih vrata. U Liku se ulijeva na oko 5 km istočno od Gospića. U izvorišnom toku naziva se Brušanica, a nizvodno od Ličkog Novog Novčica. Voda Novčice u prosjeku je 3 - 4 stupnja Celzija veća od okoline. Na rijeci leži grad Gospić.

Rijeka Novčica posebno je zanimljiva za športski ribolov zbog svojeg geografskog smještaja,strukture obale i dna,bogatstva ribljeg fonda te natjecateljskih staza za lov ribe udicom na plovak.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

RIJEKA OTEŠICA

Otešica je lijeva pritoka rijeke Like, a duga je 25 km. Izvire na sjeveroistočnoj strani Velebita, na padinama Sovjaka i Crne grede, teče jugozapadnim dijelom Ličkog polja, a u rijeku Liku se ulijeva 5 km sjeverozapadno od Gospića.

 

 

 

 

 

 


 

 BOGDANICA

Rijeka Bogdanica je lijeva pritoka rijeke Novčice.Nastaje spajanjem planinskih potoka s Velebita u mjestu Bogdanić po kom je i dobila ime.Od Bogdanića rijeka krivudavim i plitkim koritom teče kroz selo Kolakovicu prema Čanić gaju gdje je dubina korita nešto veća.Odatle teče ispod Kaniškog mosta prema «Sastavcima» sa rijekom Novčicom. Odribljih vrsta obitavaju štuka, klen, šaran, linjak, som, sunčanica,crvenperka,bjelica,ostriž, uklija. U proljeće za vrijeme mrijesta mnoge riblje vrste dolaze uzvodno u pliće i toplije,a ujedno i bujnom vegetacijom obrasle dijelove toka da bi položile jajašca. Na rijeci se nalaze i brojna kupališta (Ruski kuk, Pločice,Malo,Veliko,Plaža kuk i Kaniški kuk) te nekoliko bentova preko kojih težaci prelaze rijeku radi obrade polja na suprotnoj obali.

 

 

 


 

 

JEZERO KRUŠČICA

Jezero Kruščica nastalo je izgradnjom brane na rijeci Lici 1971.godine za potrebe HE Senj.Nalazi se na donjem dijelu toka Like kod sela Mlakva u Kosinju.Ime je dobilo po selu Kruščici koje je na tom mjestu potopljeno,a stanovništvo iseljeno u okolne krajeve.Za ljetnih mjeseci u vrijeme niskog vodostaja vide se temelji i ruševine Crkve,kuća,imanja i cesta potopljenog sela.

Na Kruščicu se može doći iz smjera Kosinja kroz selo Mlakvu;iz smjera Pazarišta kroz selo Vaganac ili se spustiti čamcem velebnim kanjonom Like iz smjera Kaluđerovca.

Mnogi ribiči dolaze na Kruščicu u potragu «ribom života», a oni najs(p)retniji love somove preko 90kg, šarane preko 25kg, štuke preko 15kg,linjake i klenove preko 3kg.

Kruščica je oaza mira i tišine,prostor izvorne ljepote prirode i reljefa i kao takva pruža nezaboravan doživljaj za svakog ribiča,ljubitelja prirode ili slučajnog posjetitelja.Za vrijeme boravka na jezeru i kanjonu Like nerijetko možete doživjeti bliski susret sa vidrom, srnom, košutom, jelenom, medvjedom ili vukom.

 


 

RIBOLOVNA PODRUČJA NA KOJIMA GOSPODARI ŠRU "LIKA" GOSPIĆ

1. RIJEKA LIKA - cijeli tok
2. RIJEKA NOVČICA - cijeli tok
3. RIJEKA BOGDANICA - cijeli tok
4. RIJEKA JADOVA - cijeli tok
5. RIJEKA POČITELJICA - cijeli tok
6. RIJEKA BUŽIMNICA - cijeli tok
7. RIJEKA OTEŠICA - cijeli tok
8. POTOK BAKOVAC - cijeli tok
9. POTOK BALATIN - cijeli tok
10. AKJ - Kruščica

 


 

NAPOMENA !!!
ZABRANJUJE SE RIBOLOV NA RIJEKAMA JADOVI I POČITELJICI ZBOG MINIRANOSTI TERENA