Početna Odredbe i propisi
Odredbe i propisi Ispis E-mail

I KALENDAR I OBAVIJESTI

1.1.

SJEDIŠTE SRU"LIKA"

ul. Ljudevita Gaja 10. pp 77
TEL/FAX: 053 -574 -423

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
www.sru-lika-gospic.com
Oglasna ploča na Udruzi

1.2

RADNO VRIJEME - UREDA

-OD 01.01. do 30.06.2019.god, utorkom i petkom od 17.00 do 19.00 h

- poslije 30.06.2019.god.
- prema obavijesti na oglasnoj ploči

1.3.

SASTANCI UPRAVNOG ODBORA

Održavaju se svakog prvog četvrtka u mjesecu s početkom u 19.00 h., a po potrebi i češće. Sastanci UO su javni i na njima mogu prisustvovati svi zainteresirani članovi udruge ali bez prava glasa.

1.4.

GODIŠNJA SKUPŠTINA

Održat će se druge nedjelje u mjesecu rujnu radi usvajanja Godišnjeg plana rada te druge nedjelje u veljači naredne godine radi financijskog izvješća. Mjesto održavanja Skupštine je u Domu ribiča (naselje Brioni) s početkom u 10,00 sati. Točan datum i početak održavanja bit će na oglasnoj ploči SRU.

II DOPUŠTENI DNEVNI ULOV RIBE PO VRSTAMA RIBE

- dopušteni dnevni ulov ribe je 2 komada plemenite ribe: štuka, amur, som, šaran, linjak, poštujući ograničenja za pojedine vrste.

III PORIBLJAVANJE

- Poribljavanje će se izvršiti sukladno gospodarskoj osnovi i godišnjem planu rada
- Mjesto poribljavanja: rijeka Lika i Novčica
- Vrijeme poribljavanja bit će naknadno određeno zavisno o vremenskim uvijetima i dr.
- Nakon poribljavanja zabranjuje se ribolov na dotičnoj vodi na sve vrste u trajanju 7 dana.

IV ZAŠTITNE MJERE

Radi zaštite ribljeg fonda se lovostaj i najmanja veličina pojedinih vrsta riba ispod kojih se ne smije loviti,prerađivati i stavljati u promet (NN br.85/2005). Zaštitne mjere tiskane su na zadnjoj strani članske iskaznice. Od svih mjera izuzete su trajna zabrana na ugrožene vrste:

 • lički pijor (phoxihellus croaticus stein 1865)
 • jadovski vijun (Cobitis jadovensis)
 • jadovska gaovica (Phoxinellus jadovensis)
 • ŠTUKA - lovostaj od 01.02.- 31.03. - najmanja dozvoljena mjera 40 cm.
 • ŠARAN (vretenac) - lovostaj od 01.04. - 31.05 - najmanja dozvoljena mjera 40 cm.
 • SOM - lovostaj od 16.04. - 15.06. - najmanja dozvoljena mjera 60 cm.
 • POT. PASTRVA - lovostaj od 01.10. - 31.03. - najmanja dozvoljena mjera 30 cm.

Na svim vodama kojima gospodari SRU Lika Gospić svaki šaran teži od 8 kg mora se vratiti natrag u vodu po principu "ulovi i pusti" odmah nakon ulova. Zabranjuje se panulanje iz plovila s bilo kojom vrstom mamca u periodu od 01.02. - 15.06. radi onemogućavanja krivolova. Svi ribiči moraju se pridržavati Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu NN br.82 od 06.07.2005.

 • ribolov se smije obavljati s najviše tri ribolovna štapa sa po jednom udicom
 • iznimno ovoga umjetni mamac varalica može imati više od jedne udice,a najviše dvije
 • zabranjeno je loviti uz uporabu stranih (alohtonih) vrsta riba (žive ili mrtve) kao mamca
 • zabranjeno je ostavljanje ribolovnog pribora zabaćenog u vodi bez nazočnosti ribića
 • prilikom ribolova soma u plovilu se smije koristiti jedno bućkalo,ribolovni štap ili ribolovna uzica sa jedom udicom

Prilikom obavljanja športskog ribolova smije se koristiti slijedeća oprema:

 • mrežica za prihvat ribe (sak)
 • mreža čuvarica za spremanje ribe (nec)
 • kuka

Uz gore navedene mjere ribiči se moraju pridržavati i slijedećih pravila sukladno Zakonu kao i odlukama tijela SRU Lika.


a) Prilikom izlaska na ribolovnu vodu ribič kod sebe mora imati:

 • ribolovnu dozvolu za ribolovno područje ili za ribolovnu zonu na kojima obavlja ribolov
 • knjižicu dnevnog ulova u koju nakon ostvarivanja ulova upisuje podatke o ulovu (vrsta,kg itd).

b) Jednom godišnje ribič popunjava obrazac godišnjeg ulova te ga dostavlja u SRU najkasnije do kraja siječnja za
proteklu godinu.Obrazac popis ulova za dnevne dozvole ribič dostavlja na prodajno mjesto dozvole ili poštom na adresu udruge.
c) Ribiči-kadeti moraju u ribilovu biti u pratnji ribiča koji ima dozvolu i uvjerenje o položenom ribičkom ispitu
d) Ribe ulovljene u sportskom ribolovu koje se zadržavaju, moraju biti neposredno nakon ulova,a najkasnije do napuštanja mjesta ulova označene odsjecanjem donjeg dijela repne peraje,osim trofejnih primjeraka.

e) Ribiči ulovljene ribe ne smiju stavljati u promet

f) Zabranjuje se ribolov iz čamca na svim pritocima rijeke Like i Novčice osim na rijeci Lici od kraja sela Mušaluk nizvodno i AKU "Kruščica" i na području Kosinja (selo Mlakva - selo Selište)

g) Na zahtjev ovlaštene osobe (ribočuvar,inspektor za ribarstvo) ribič je dužan dati na uvid ribolovnu dozvolu,knjižicu popisa ulova,uhvaćenu ribu te pribor kojim vrši ribolov.

h)Svaki član dužan je obavijestiti ribočuvara o svim nepravilnostima uočenim na vodi. Pasivan odnos prema kršenju propisa kažnjavati će se disciplinski.

i) Za zaštitu riba i okoliša zaduženi su svi ribiči.

j) U slučaju zagađenja vode,pomora riba,ostajanja ribljeg mlađa u nekim depresijama prilikom naglog osciliranja vode odmah obavijestiti upravni odbor.

k)Zabranjena je rezervacija mjesta za ribolov , izgradnja nepokretnih objekata uz vodu i plutajućih objekata na vodi

l) Za vrijeme remonta HE SKLOPE KOSINJ zabranjuje se ribolov na rijeci Lici i jezeru Kruščici od mosta u Kaluđerovcu do brane HE SKLOPE (termin će biti objavljen putem glasila).

m) Za vrijeme remonta zabranjuje se upotreba plovila osim ribočuvarske službe i policije.

n) Za vrijeme poplavljivanja Lipovog i Kosinjskog polja na tom dijelu u potpunosti se zabranjuje ribolov

TRAJNO SE ZABRANJUJE RIBOLOV NA:

 • rijeka Jadova - cijeli tok
 • rijeka Novčica - uzvodno od mosta u Žabici
 • rijeka Bogdanica - od izvora do 2 km nizvodno od Kolakovačkog mosta
 • rijeka Otešica - uzvodno od mosta u Smiljanu
 • rijeka Lika - uzvodno od sela Ribnik


V UREĐENJE OKOLIŠA - RADNE AKCIJE

U 2019.god. planirane su četiri radne akcije od kojih je jedna obvezatna. O vremenu početka radne akcije članovi će biti na vrijeme izvješteni.

  Planirane radne akcije:
 1. Rijeka Novčica uzvodno od Murković mlina. Uređenje obale i natjecateljske staze.
 2. Rijeka Novčica nizvodno od Murković mlina. Uređenje obale
 3. Obilježavanje ribolovnog područja -postavljanje info oznaka
 4. Ribolovni dom - završni radovi u potkrovlju, bojanje stolarije, spremanje drva za ogrije

VI NATJECANJA U 2019. GOD

 • Štukijada - prva nedjelja u travnju
 • Izlučno na nivou Udruge-travanj
 • Izlučno Županijsko-svibanj
 • Mini liga-mala škola ribolova-lipanj
 • Kup grada Gospića - srpanj
 • Kup HŠRS -srpanj
 • 50+ kolovoz
 • Kup"prijatelja" prvi vikend u listopadu
 • Prijateljska natjecanja - kupovi susjednih županija - tjekom godine

Datumi će se odrediti naknadno, obavijesti o terminima na oglasnoj ploči.

VII NAKNADE

Godišnja dozvola i visina naknade za godišnju dozvolu:

 • od 15 do 18 god. života - 200,00 kn
 • žene od 14 god.na više-  200,00 kn
 • od 19 god.i više -400,00 kn
 • invalidi domovinskog rata -  400,00 kn
 • strani državljanI  400,00 kn
 • Za hrvatske i strane državljanke od15 i više godina i za hrvatske i strane državljane od 15 do 18 godina  Nečlanovi 400,00 kn
 • od 19 godina i više za hrvatske i strane državljane Nečlanovi-800,00 KN

Godišnja dozvola može se izdati hrvatskom i stranom državljanu samo uz predočenje uvjerenja o položenom ribolovnom ispitu. Invalidima domovinskog rata RH godišnja dozvola se izdaje uz predočenje uvjerenja o položenom ribolovnom ispitu i potvrde o statusu invalida domovinskog rata. Kupnjom dozvole u matičnoj udruzi invalidi domovinskog rata RH mogu loviti na svim tekućicama na područiju RH.

Dnevna dozvola izdaje se hrvatskim i stranim državljanima bez predočenja potvrde o položenom ribičkom ispitu.

Dnevna dozvola važi 24 sata od sata kupnje dozvole,datuma navedenog u dozvoli.

Uplata god.dozvola vršit će se putem univerzalnog naloga za plaćanje.Rok uplate je 31.05.2018.god.kako bi se osigurala sredstva za poribljavanje.Nakon navedenog datuma plaća se članarina 250,00 kuna

-Članarine

- kadeti - žene i seniori preko 60 g. i invalidi - 100,00 kn
- seniori - s obvezom radne akcije -  150,00 kn
- seniori - bez obveze radne akcije - 250,00 kn
- juniori - s obvezom radne akcije - 100,00 kn
- juniori bez obveze radne akcije - 150,00 kn

- Strani državljani - 350,00 kn

Članarina za seniore poslije 31.05.2019. - 250,00kn

Bez članske iskaznice za 2019.god. nosioc ribolovnog prava SRU "Lika" može prodati državnu dozvolu cijena navedene dozvole iznosi 800,00 kuna za ribiče od 19 i više godine,Juniori i žene 400,00 kuna, HRVI 800,00 kuna.

Starost ribiča koja je navedena određuje se na način da se uzima u obzir tekuća kalendarska godina u kojoj ribič do kraja godine navršava određene godine života.

Uplate se vrše isključivo putem općih uplatnica na žiro-račun IBAN HR4023400091100129374. U poziv na broj upisati OIB. U opis plaćanja upisati „Državna dozvola za 2019, Članarina za 2019. Uplate vršiti nakon 01.01.2019.Ukoliko se plaćanje vrši putem internet bankarstva obavezno dostaviti dokaz o uplati.

Godišnje dozvole izdaju se u Domu ribiča Ljudevita Gaja 10 Gospić

Naknada za dnevnu dozvolu iznosi 60,00 kn + 40,00 kn za poribljavanje
RIBOLOVNA PODRUČJA NA KOJIMA GOSPODARI SRU "LIKA" GOSPIĆ
1. RIJEKA LIKA - CIJELI TOK
2. RIJEKA NOVČICA - CIJELI TOK
3. RIJEKA BOGDANICA - CIJELI TOK

4. RIJEKA JADOVA - CIJELI TOK

5. RIJEKA POČITELJICA - CIJELI TOK
6. RIJEKA BUŽIMNICA - CIJELI TOK
7. RIJEKA OTEŠICA - CIJELI TOK
8. POTOK BAKOVAC - CIJELI TOK
9. POTOK BALATIN - CIJELI TOK
10. AKJ KRUŠČICA

NAPOMENA:OD OPASNOSTI OD MINSKO EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA ZAOSTALIH IZ DOMOVINSKOG RATA STROGO SE ZABRANJUJE RIBOLOV NA RIJECI JADOVI CIJELI TOK,RIJEKA LIKA UZVODNO OD RIBNIČKOG MOSTA DO IZVORA I NA RIJECI POČITELJICI CIJELI TOK.